Stängt för säsongen. Vi öppnar åter 27 april -24. Tel 070-210 06 42

Öppet vardagar 10-18 • helger 10-16 • Tel 070- 210 06 42

Vår växtgaranti gäller följande

Garantin gäller för våra fleråriga prydnadsväxter, som träd, fruktträd, buskar, barrväxter, rosor, klätterväxter, bärbuskar och häckplantor.

  • Det innebär att du ska få en felfri växt, enligt trädgårdsbranschens direktiv angående friskhet,kvalitet och sortäkthet.
  • Om du är missnöjd med en planta, eller att växten dör, trots att du följt de skötselanvisningar som krävs, har du rätt att få ett nytt exemplar av växten.
  • Detsamma gäller även när plantan visar sig vara av fel sort.

OBS! Ta alltid en kontakt med oss, innan du gräver upp växten.

Reklamation

  • Kvitto eller inköpsfaktura gäller som garantisedel.
  • Låt växten stå kvar på växtplatsen tills du rådgjort med oss.
  • Vid reklamation skall inköpskvittot/fakturan alltid uppvisas.

Växtgarantins varaktighet

  • Garantin gäller för våra fleråriga utomhusväxter.
  • Tre månader från inköpsdagen, men aldrig längre än kalenderåret ut.

Undantag från växtgarantin

  • Garantin gäller inte de skador som uppkommit efter köpet på grund av felaktig plantering och gödsling av växten samt att tillräcklig dränering av växtplatsen inte har utförts korrekt.
  • Garantin gäller inte heller för uppkomna vinterskador på växten.

Be gärna vår personal om råd, om du känner dig osäker på hur du ska hantera din nya växt.

Bäsna Trädgård Kjellåke Östlund